Tin Tức

Bạn đồng hành bản Kiếm thế đồ xanh

Hướng dẫn:

 • Đạt cấp độ 90 có thể tham gia chiêu mộ đồng hành.
 • Sử dụng thiệp lụa để chiêu mộ (Thiệp Lụa có từ việc tham gia tống kim).
 • Chỉ có thể chiêu mộ được NPC hình người cấp độ từ 15-55.
 • Bạn đồng hành max lv 50. Skill max 4 cấp. Số lượng skill đồng hành từ 2skill - 6skill
 •  
 • Đi train quái tiêu diệt NPC thủ lĩnh và tinh anh để tăng kinh nghiệm cho bạn đồng hành.
 • Mỗi 5 cấp độ bạn đồng hành sẽ lĩnh ngộ 1 điểm skill được tự động tăng random vào skill đang có. Khi có 1 skill max 4 điểm sẽ tự động random những skill khác.
 • Lĩnh Ngộ là tỉ lệ % Lĩnh ngộ thành công 1 điểm skill. Trong hình là 40% lĩnh ngộ đc 1 điểm skill khi đồng hành đạt cấp 5.
 • Để chắc chắn ko bị miss skill hãy tặng NHHT hoặc thỏi vàng cho đồng hành để có 100% điểm lĩnh ngộ.
 • Mỗi lần lĩnh ngộ thành công 1 skill thì điểm Lĩnh ngộ sẽ giảm. Min 40% ko giảm nữa.
 •  
 • Điểm thân mật tốt mới có thể gọi đồng hành giúp đỡ. Nếu điểm thân mật quá thấp cần sử dụng Tinh Phách. Mua tại Kì Trân Các (KTC)
 • Nếu điểm tiềm năng không phù hợp với nhân vật có thể mua Đồng hành tẩy tủy kinh đặc biệt để tẩy lại điểm theo tùy chọn. (KTC)
 • Có thể tiến cử bạn đồng hành cho người khác bằng Thư Đồng Hành. (KTC)