Tin Tức

Chiến Trường

Chiến trường Tống - Kim ( Mông Cổ - Tây Hạ) luôn để lộ ra những hào kiệt số 1 trong thiên hạ. Nơi những người xuất sắc xứng đáng được vinh danh!!!

-Thời điểm giao tranh: 11h00 , 21h00 và 23h00

Phần thưởng:

Top 1 : Hồng bao may mắn

            Vòng sáng vinh danh

Top 2-5 : Hồng bao may mắn

            Vòng sáng vinh danh

Top 6-10 :  Hồng bao may mắn

Top 10-20:  Hồng bao may mắn

Ngoài ra tất cả các nhân sĩ tham gia sẽ được EXP xứng đáng với chiến công của mình! và nhiều vật phẩm khác