Tin Tức

Chiến Trường

Trận chiến sinh tử Tống - Kim ( Mông Cổ - Tây Hạ) luôn xuất hiện những hào kiệt số 1 trong thiên hạ. Nơi những người xuất sắc xứng đáng được vinh danh!!!

Thời điểm giao tranh: 11h00 , 21h00 và 23h00

Phần thưởng:

Top 1 : Hồng bao may mắn

            Vòng sáng vinh danh

Top 2-5 : Hồng bao may mắn

            Vòng sáng vinh danh

Top 6-10 :  Hồng bao may mắn

Top 10-20:  Hồng bao may mắn

Ngoài phần thưởng top ra thì tất cả Mem đạt 4k điểm sẽ được :1 túi công trạng 4k điểm và:

                                  1tr EXP tại thời điểm open sever

                                  2tr EXP tại thời điểm top1 sever đạt cẩp 58

                                  4tr EXP tại thời điểm top1 sever đạt cấp 70 và tăng dần sau đó