Tin Tức

Event khai mở Tần Lăng. Săn đồ Sử Thi!

Thời gian:

 • -Bắt đầuTừ 00h00 ngày 01/07/2023.
 • -Kết thúcLúc 23h59 ngày 10/07/2023.(qua ngày 11/07 sẽ không thể ghép event)
 •  

NPC Liên Quan:

 • Lễ Quan.
 •  
 •  

Thu Thập Vật Phẩm: 

 • -Túi Sự Kiện - có được từ train NPC từ map 55 trở lên. Mở túi sẽ random được Khoáng: Kim, Mộc, Thủy, 686 exp.
 • -Hỏa Khoáng - có được từ đi tống kim mỗi trận sẽ được 50 vật phẩm. Hoặc mua tại lễ quan giá 1000 lượng bạc.
 • -Thổ Khoáng - Mua tại kì trân các giá 3 đồng.
 •  

Phần Thưởng:

 • Ghép tại Lễ Quan. Tỉ lệ ghép:
 • 1Kim + 1Mộc + 1Thủy + 1Hỏa + 1Thổ = 1 Sử Thi Ngọc Bích
 • Sử dụng tối đa 1000 cái.
 •  
 • Sử dụng sẽ được ngẫu nhiên những phần thưởng sau:
 • -EXP ngẫu nhiên
 • -Mật Tịch Cao Cấp
 • -Bí Kíp
 • -Bánh kĩ năng
 • -Bánh tiềm năng
 • -Võ lâm mật tịch
 • -Tẩy tủy kinh
 • -Tu luyện đơn (khóa)
 • -Càn không phù
 • -Mảnh Bản Đồ Thần Bí
 • -Bổ Tu lệnh
 • -Tiền Du Long
 • -Bảo Rương cấp 3
 • -Lệnh Bài Tẩy Tủy Đảo
 • -Nhân Sâm Ngàn Năm
 •  
 • Mốc 500 event nhận ngay 1 Quan Ấn Trí Sự 30 ngày.
 • Mốc 1000 event nhận ngay 2 Bảo Rương Sử Thi.
 • Bảo Rương Sử Thi mở random Phòng Cụ, Trang Sức, Vũ Khí.
 • Event rất giá trị ra nhiều Mảnh Bản Đồ Thần Bí, Tiền Du Long những cái còn lại ít ra.
 •  
 •