Tin Tức

Hệ thống Ngũ Hành, nguyên lí Mix đồ phá hành

(Bài viết quan trọng cho những Ae muốn mặc phá hành)

Trong Triết Học cổ Trung Hoa, tất cả vạn vật đều phát sinh từ 5 nguyên tố cơ bản và phải luôn luôn trải qua năm trạng thái được gọi là: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy. Năm trạng thái này gọi là Ngũ hành. Ngũ hành chính là sự tương tác và quan hệ của vạn vật.

Điểm đặc sắc và thú vị nhất mà Võ Lâm Truyền Kỳ đem đến cho người chơi đó là áp dụng nguyên tắc Ngũ hành vào việc chọn lựa môn phái, quần áo, vũ khí,… Bí ẩn luôn tạo nên sự hấp dẫn. Và tất cả đang chờ đón đồng đạo gần xa cùng khám phá.

Tồn tại trong Ngũ hành có hai nguyên lý cơ bản: Tương Sinh và Tương Khắc.

Ngũ hành tương sinh

Mộc sinh Hỏa sinh Thổ sinh Kim sinh Thủy sinh Mộc

 • Tương Sinh là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Trong luật tương sinh của ngũ hành còn bao hàm ý nữa là hành nào cũng có quan hệ trên hai phương diện: cái sinh ra nó và cái nó sinh ra.
 • Điểm đặc sắc và thú vị nhất mà Võ Lâm Truyền Kỳ đem đến cho người chơi đó là áp dụng nguyên tắc Ngũ hành vào việc chọn lựa môn phái, quần áo, vũ khí,… Bí ẩn luôn tạo nên sự hấp dẫn. Và tất cả đang chờ đón đồng đạo gần xa cùng khám phá.

Ngũ hành tương khắc

Mộc khắc Thổ khắc Thủy khắc Hỏa khắc Kim khắc Mộc

 • Tương khắc có nghĩa là áp chế lẫn nhau. Trong tương khắc, mỗi hành cũng lại có hai mối quan hệ: cái khắc nó và cái nó khắc.
 • Hiện tượng tương sinh, tương khắc không tồn tại độc lập với nhau. Trong tương khắc đã có mầm mống của tương sinh, trong tương sinh đã có mầm mống của tương khắc. Do đó vạn vật luôn luôn tồn tại và phát triển.

Ngũ hành & Thập đại môn phái

Ngũ hành tương khắc đối với các môn phái

Mộc khắc Thổ khắc Thủy khắc Hỏa khắc Kim khắc Mộc

 • Mỗi nhân vật bạn chọn sẽ tương ứng với một thuộc tính Ngũ hành. Chỉ khi đạt cấp 10, thì người chơi mới có thể chọn cho mình một môn phái cố định. Và quan hệ tương khắc Ngũ hành ảnh hưởng sâu sắc tới thuộc tính nhân vật người chơi.
 • Vì Hỏa khắc Kim nên: Ngay khi sinh ra người hành Kim có chỉ số kháng hỏa thấp, nghĩa là người hệ Kim rất sợ võ công hay quái vật hành Hỏa
 • Cứ thế, nếu bạn chọn người hành Hỏa thì khi gặp quái vật hay võ công hành Thủy sẽ giảm khả năng tự vệ của chính mình.

Nguyên tắc trang bị

Thuộc tính Ngũ hành được áp dụng trong cách trang bị quần áo, vũ khí, nhẫn, nón… tạo nên một sức hấp dẫn lạ kỳ đối với người chơi Võ Lâm Truyền Kỳ. Không phải có gì mặc đó mà phải mặc sao cho tốt và hiệu quả, phải lựa chọn và hiểu được tương sinh Ngũ hành trong từng trang bị để kích hoạt tối đa sức mạnh của trang bị đó.

Mỗi nhân vật bạn chọn sẽ có 10 loại trang thiết bị. Mỗi thiết bị đều có thuộc tính Ngũ hành (Mộc – Hỏa – Thổ - Kim – Thủy) và thuộc tính ẩn (hiển thị chữ màu xám). Để khai thác tối đa hiệu quả các loại trang bị, người chơi cần tìm hiểu và mặc đúng nguyên tắc Ngũ hành để chúng hỗ trợ, kích hoạt các thuộc tính ẩn của nhau.

10 loại trang bị được chia làm 5 cặp chính, hỗ trợ - kích hoạt thuộc tính âm của nhau.

Cặp 1 Trang phục – Dây chuyền
Cặp 2 Mũ – Vũ khí
Cặp 3 Giày – Phù
Cặp 4 Bao tay – Ngọc Bội
Cặp 5 Thắt lưng – Nhẫn
 • (Cặp 1) hỗ trợ (Cặp 2) hỗ trợ (Cặp 3) hỗ trợ (Cặp 4) hỗ trợ (Cặp 5)
 • Ví dụ:

 • Trang phục có thể kích hoạt thuộc tính âm của Vũ khí và Mũ.
 • Dây chuyền cũng có thể kích hoạt thuộc tính âm của Vũ khí và Mũ.
 • Vũ khí có thể kích hoạt thuộc tính âm của Giày và Nhẫn trên.
 • Cứ như vậy, một trang bị có thể kích hoạt thuộc tính âm của 2 trang bị khác.
 • Những trang bị 6 dòng cần thuộc tính của bản thân nhân vật để kích hoạt dòng âm số 3