Tin Tức

Hướng Dẫn Nạp thẻ

Server không kinh doanh chỉ mở để anh em thân thiết giải trí.

Anh em yêu mến ADM ủng hộ SERVER vui lòng gửi đến:

NGUYỄN TUẤN ĐẠT

Tài khoản: 00000 463 879

Tiên phong bank (TPB)