Tin Tức

Khảm nạm kiếm thế đồ xanh!

 

 • Ai đã từng tham gia đều biết Khảm nạm Bảo thạch là một trong những hoạt động vô cùng thú vị của Kiếm Thế.
 • Tại server Kiếm thế đồ xanh hoạt động sẽ được tinh chỉ về mức đơn giản hết mức dễ chơi dễ hiểu.
 • Bảo Thạch chỉ dừng lại ở lever 5, không có bảo thạch thuộc tính đặc biệt như + kỹ năng để giữ nguyên bản chất của server!

1: NPC liên quan

 • Tô Mộng Trần
 • (đứng cạnh Giã Luyện các thành thị)

2: Item liên quan

 • Các loại đá trong game sẽ có được bằng cách đi:
 • Tống Kim, Thi Đấu Loạn Phái, train Tần Lăng
 • Đập đá cần Giản Ngọc Chùy mua tại KTC 
 •  
 •  
 • Đập đá thành công sẽ nhận được random:
 • Nguyên Thạch cấp từ 2-5
 • Bảo Thạch cấp 1
 •  
 •  
 • Trong hình 3 viên trên là Nguyên Thạch
 • 3 viên dưới là Bảo Thạch câp 1

 • Bảo Thạch cấp 1:
 • Dùng để khảm vào trang bị đã có lỗ (đục lỗ thì anh em về Tô Mộng Trần)

 

 • Nguyên Thạch:
 • Không thể khảm vào trang bị.
 • Dùng làm nguyên liệu để nâng cấp Bảo Thạch cùng thuộc tính nhỏ hơn 1 cấp. 
 • Ví dụ1: Nguyên Thạch chí mạng cấp 2 sẽ nâng cấp Bảo Thạch chí mạng cấp 1 lên cấp 2.
 • Ví dụ2: Nguyên Thạch kháng lôi cấp 5 sẽ nâng cấp Bảo Thạch kháng lôi cấp 4 lên cấp 5.

 

 •