Tin Tức

Kiếm Vũ Phong Vân - Sinh Tử Chiến

Thời gian:

 • -Thứ 2 , Thứ 5
 • -Bắt đầu báo danhTừ 19h45 - 20h00
 •  

NPC Liên Quan:

 • Công Binh Tử (Dương Châu)
 •  
 •  

Thể Thức Thi Đấu: 

 • -Có mặt báo danh 19h45' - 20h00'. 1 acc / 1PC
 •  
 • -Mối người chơi tham gia nhận mặt nạ người thần bí:
 • -Vòng Loại 5 phút từ 20h00' - 20h05'
 •  
 • -Vòng thi đấu chính thức 20 phút từ 20h05' - 20h25'
 • Cứ 1p lại suất hiện 1 ngôi sao may mắn random tại 4 góc thảm đỏ
 • ăn ngôi sao may mắn sẽ có hiệu ứng +200% vật công + 100 kháng trong 30s

-Trong vòng thi đấu chính thức ai giật được cờ người đó sẽ vô địch

 •  
 •  

Phần Thưởng:

 • -Giết 1 người anh em sẽ được 5000 lượng bạc
 • -Vượt qua vòng 1 anh em sẽ được 10 Danh bổ lệnh + 1 Bảo rương cổ
 •  
 • -Đại Hiệp vô địch sẽ nhận vòng sáng vô địch và:
 • 2 Bảo rương cổ
 • 30 Danh bổ lệnh
 • 3000 NHHT