Tin Tức

Thiên Tầng Tháp

 

Server đi theo hướng chơi tối giản các hoạt động, nhàn nhã, vui vẻ, không mệt mỏi nên ADM đã tìm mua bằng được 1 hoạt động mà:  Độ khó tăng dần. Chỉ cần đứng 1 chỗ PK.  Cách chơi vô cùng đơn giản nhưng để đạt thành tích cao thì lại là vấn đề lớn:

Bước 1: tìm gặp Tuyết Băng Tâm tại các thành thị lớn (không quy định giờ mở cửa):

NPC liên quan

Bước 2: Tạo tổ đội 1 mình và vào vượt ải:

Phần Thưởng:

Nhận thưởng mỗi ngày một lần

Mốc nhận thưởng tương đương với số tầng mà mình đã vượt qua với các mốc : 10, 20, 30, ..., 160

Mỗi mốc nhận được 5 túi quà

(như vậy là nếu qua 50 tầng thì mỗi ngày nhận thưởng 25 túi quà. Tối đa 160 tầng thì mỗi ngày nhận 80 túi quà)