Tin Tức

Thú Cưỡi và Ngoại Trang

-Tham gia Tống kim 21h và BHĐ quý đồng đạo sẽ nhận đc túi quà bên trong có Tiền Du Long (TDL) và Nguyệt Ảnh Thạch (NAT)

-Mang TDL và NAT về Long Ngũ Thái Gia để mua Yên Ngựa Túi ngoại trang. Ngoài ra đồng đạo có thể mang bạc thường đến Tiền Trang để mua nếu như muốn mua thêm để tìm đồ max opt.

 

Thú Cưỡi: random thuộc tính kháng từ 1-40, lực tccb từ 1-6 (thời hạn 6 ngày 23h59p59s)

Ngoại Trang Nón và Áo: random thuộc tính kháng từ 1-20, lực tccb từ 1-3 (thời hạn 6 ngày 23h59p59s)