Tin Tức

Tiệm vũ khí đặc chế Lâm An

Nhằm mục đích khắc phục việc có những món vũ khí random mấy tháng ko ra. Anh em giờ đây đi săn boss sẽ có cơ hội nhận đc Lệnh Bài để mua cho mình những món vũ khí theo sở thích:

Vũ khí 3x : giá bán 1 Lệnh Bài võ lâm cao thủ Cấp 1

Vũ khí 5x : giá bán 1 Lệnh Bài võ lâm cao thủ Cấp 2

Vũ khí 7x : giá bán 1 Lệnh Bài võ lâm cao thủ Cấp 3

Vũ khí 9x : giá bán 1 Lệnh Bài võ lâm cao thủ Cấp 4

(Thuộc tính vũ khí random)

Vật Phẩm cần thiết:

Lệnh Bài võ lâm cao thủ Cấp 1 có được từ việc đi săn Boss thế giới, boss sát thủ, Rương cổ cấp 1-2-3

Lệnh Bài võ lâm cao thủ Cấp 2-3-4 đến Dã Luyện Đại Sư nâng cấp từ Lệnh Bài võ lâm cao thủ Cấp 1 lên: 1 thỏi vàng tỉ lệ thành công tăng 10%