Tin Tức

Tống Kim - Thiên Tử

Thể thức thi đấu Bang vs Bang. (2bang hội nhiều lãnh thổ nhất)

Mỗi bên cử ra 20-25 người. Con số cụ thể sẽ công bố ngày 10/12

Hình thức thi đấu: Bảo vệ Nguyên Soái, bản đồ Chiến trường Gia Dụ Quan

Luật chơi và cách phân định thắng thua:

- Điểm từ NPC ko được tính vào tổng điểm tích lũy

- Thứ tự ưu tiên giành chiến thắng "Hơn Soái" - "Hơn Tướng" - "Hơn Tổng Điểm tích lũy"

Phần thưởng:

-Vô địch: 5000 Nguyệt ảnh thạch + 30 rương cổ cấp 2

-Thua trận: 3 vạn đồng + 25 rương cổ cấp 2

-Những bang khác hoạt động bang tích cực: 2 vạn đồng + 20 rương cổ cấp 2 (bang nào được nhận giải này là do adm quan sat và cân nhắc, anh em ko cần hỏi chỉ cần chăm chỉ hoạt động thôi adm sẽ biết)

Anh em mau tìm cho mình 1 bang hội để tham gia nhé. Phần thưởng cực kì host