Tin Tức

Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái

-Khi tiêu giệt boss và ở chỗi các sự kiến event quý đồng đạo có cơ hội nhận được mảnh ghép HKMP. Mang theo 6 mảnh+100 vạn lượng tới Giã Luyện Đại sư để ghép thang bị, tỉ lệ thành công 100%.

-Nếu thang bị ko được như mong muốn có thể Phân Rã để ghép lại bằng chính trang bị hiện có + 1 Thiên Linh Thạch

Skill bị động 1x môn phái theo 2 hệ Nội, Ngoại +(1-3 điểm)

 

Skill bị động 10x môn phái theo 2 hệ Nội, Ngoại +(1-3 điểm)

 

Kích hoạt thuộc tính ẩn tất cả các trang bị đang mặc

 

Set trang bị các môn phái:

Tứ Không Quán Trang Bị Trấn Phái Thiếu Lâm 
Tứ Không Bội Trang Bị Trấn Phái Thiếu Lâm 
Tứ Không Y Trang Bị Trấn Phái Thiếu Lâm 
   
Kế Nghiệp Quán Trang Bị Trấn Phái Thiên Vương 
Kế Nghiệp Bội Trang Bị Trấn Phái Thiên Vương 
Kế Nghiệp Y Trang Bị Trấn Phái Thiên Vương 
   
Thiên Quang Quán Trang Bị Trấn Phái Đường Môn 
Thiên Quang Bội Trang Bị Trấn Phái Đường Môn 
Thiên Quang Y Trang Bị Trấn Phái Đường Môn 
   
U Lung Quán Trang Bị Trấn Phái Ngũ Độc 
U Lung Bội Trang Bị Trấn Phái Ngũ Độc 
U Lung Y Trang Bị Trấn Phái Ngũ Độc 
   
Vô Trần Quán Trang Bị Trấn Phái Nga My 
Vô Trần Bội Trang Bị Trấn Phái Nga My 
Vô Trần Y Trang Bị Trấn Phái Nga My 
   
Bích Hải Quán Trang Bị Trấn Phái Thúy Yên 
Bích Hải Bội Trang Bị Trấn Phái Thúy Yên 
Bích Hải Y Trang Bị Trấn Phái Thúy Yên 
   
Đồng Cừu Quán Trang Bị Trấn Phái Cái Bang 
Đồng Cừu Bội Trang Bị Trấn Phái Cái Bang 
Đồng Cừu Y Trang Bị Trấn Phái Cái Bang 
   
Ma Sát Quán Trang Bị Trấn Phái Thiên Nhẫn 
Ma Sát Bội Trang Bị Trấn Phái Thiên Nhẫn 
Ma Sát Y Trang Bị Trấn Phái Thiên Nhẫn 
   
Cập Phong Quán Trang Bị Trấn Phái Võ Đang 
Cập Phong Bội Trang Bị Trấn Phái Võ Đang 
Cập Phong Y Trang Bị Trấn Phái Võ Đang 
   
Sương Tinh Quán Trang Bị Trấn Phái Côn Lôn 
Sương Tinh Bội Trang Bị Trấn Phái Côn Lôn 
Sương Tinh Y Trang Bị Trấn Phái Côn Lôn 
   
Bắc Minh Quán Trang Bị Trấn Phái Minh Giáo 
Bắc Minh Bội Trang Bị Trấn Phái Minh Giáo 
Bắc Minh Y Trang Bị Trấn Phái Minh Giáo 
   
Kim Ngọc Quán Trang Bị Trấn Phái Đoàn Thị 
Kim Ngọc Bội Trang Bị Trấn Phái Đoàn Thị 
Kim Ngọc Y Trang Bị Trấn Phái Đoàn Thị