Tin Tức

Boss thế giới

 

BOSS thế giới nắm giữ những trang bị khủng đang chờ quý đồng đạo test nhân phẩm!

Thời điểm xuất hiện: 22h30

1- BOSS 95 (Kim)

Địa điểm xuất hiện : các map 95
SẮC LẠC XUYÊN : 205/210
MIÊU LĨNH : 201/198
HOA SƠN : 245/224
THỤC CƯƠNG BÍ CẢNH : 209/182
VŨ DI SƠN : 202/240
PHONG ĐÔ QUỶ THÀNH : 196/217
VŨ LĂNG SƠN :183/203

2- BOSS 95 (Mộc)

Địa điểm xuất hiện : các map 95
GIA DỤ QUAN :218/180 , 221/202
SẮC LẠC XUYÊN : 238/212
MIÊU LĨNH : 213/236
HOA SƠN :198/238
THỤC CƯƠNG BÍ CẢNH : 187/198

3- BOSS 95 (Thủy)

Địa điểm xuất hiện : các map 95
SẮC LẠC XUYÊN :235/241
MIÊU LĨNH :230/213
THỤC CƯƠNG BÍ CẢNH : 185/215
VŨ DI SƠN : 238/240
PHONG ĐÔ QUỶ THÀNH : 208/220 , 194/217
VŨ LĂNG SƠN :223/213

4- BOSS 95 (Hỏa)

Địa điểm xuất hiện : các map 95
GIA DỤ QUAN : 179/193
HOA SƠN : 200/209
VŨ DI SƠN :221/213
PHONG ĐÔ QUỶ THÀNH :214/246
VŨ LĂNG SƠN : 201/208 , 200/211 , 200/221

5- BOSS 95 (Thổ)

Địa điểm xuất hiện : các map 95
GIA DỤ QUAN :214/179 , 218/202
HOA SƠN : 238/205
VŨ DI SƠN : 202/240
PHONG ĐÔ QUỶ THÀNH : 210/227 , 227/215
VŨ LĂNG SƠN : 199/192

 

Tọa độ BOSS cấp 75

1 – Hương Ngọc Tiên 75(Thủy)
Kiếm Các Thục Đạo: 195/234
Cửu Nghi Khê: 210/233, 212/235, 238/220, 227 232
Phong Lăng Độ: 238/232, 214/233

2 – Triệu Ứng Tiên 75(Mộc)
Mê Cung Sa Mạc: 234/212, 227/238, 231/240, 203/233
Phong Lăng Độ: 243/197, 241/218

3 – Thần Thương Phương Vãn 75(Kim)
Mê Cung Sa Mạc: 205/212
Đoàn Thị Hoàng Lăng: 160/208, 214/220, 180/200, 216/213, 174/213
Con này có lúc nó ra ở Phong Lăng Độ, góc trên cùng bên trái gần boss Hải Tặc

4 – Man Tăng Bất Giới Hòa Thượng 75(Hỏa)
Cửu Nghi Khê: 219/204, 229/204, 231/205
Thục Cương Sơn: 241/242
Kiếm Các Thục Đạo: 235/233, 240/217

5 – Nam Quách Nho: 75(Thổ)
Kê Quán Động: 163/198, 196/163, 175/200, 196/193
Kiếm Các Thục Đạo: 230/217
Đoàn Thị Hoàng Lăng: 213/202

 

BOSS 55

1-Cao sĩ hiền 55(Thổ)

Địa điểm xuất hiện: các map 55

– Cửu lão động nhị tầng  218/215    203/229    224/21 4  
– Thúy yên  – Bách hoa trận nội trận  252/218    269/245    289/23 1  
– Đường môn – Hồ bạn trúc lâm tây  208/225    202/210    215/22 6  

2- Dương Liễu 55(Thủy)

Địa điểm xuất hiện: các map 55
– Tháp lâm tây bộ  212/227    212/217  
– Thiên nhẫn – Kim quốc hoàng lăng nhị tầng  225/210    207/213  
– Võ Đang- Long hổ huyễn cảnh  173/144    146/178  

3-Vân Tuyết Sơn 55(Mộc)

Địa điểm xuất hiện:
-Cái Bang – Yến tử ổ trung đoạn  204/181    205/200  
-Thiên vương – Tây Bộ Lô vi đãng  204/232    244/225    210/20 1  
-Ngũ độc – Nguyên Thủy Sâm Lâm Tây  218/240  

4- Thác Bạc Sơn Uyên  55(Kim)

Địa điểm xuất hiện: các map 55
-Thiếu Lâm – Tây bộ 西部  202/247  217/231  
-Thiên nhẫn – Kim quốc hoàng lăng nhị  207/211    214/207    187/20 6  
Vũ Đương – Long hổ huyễn cảnh tây  200/143  

5-Vạn lão điên 55 (Hỏa)

Địa điểm xuất hiện: các map 55
– Cửu lão động nhị tầng  217/234    208/213  
– Thúy yên – Bách hoa trận nội trận  261/247    239/213    235/21 5  
– Đường môn – Hồ bạn trúc lâm tây  232/210